Andre kurser

Udover introkurset er det muligt løbende at tilkøbe andre demensfaglige kurser, efterhånden som behovet opstår.

Alle kurserne tager udgangspunkt i jeres hverdag, og kan omfatte både medarbejdere, pårørende og beboere. For at sikre højt fagligt niveau varetages alle vores kurser i samarbejde med demensLiv.dk, som er en af de fagligt stærke aktører på demensområdet.

Eksempler på kurser med specifik fokus:

 • Den svære indflytning

 • Optimering af døgnrytme - vågenhed, søvn

 • Kommunikation med mennesker med demens

 • Samarbejde med pårørende og netværk

 • Optimering af ernæringsindsatsen for mennesker med demens

 • Hverdagslivet for mennesker med demens

 • Tværfagligt samarbejde omkring mennesker med demens

 • Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med demens

 • Læringskultur i arbejdet med mennesker med demens

 • Yngre mennesker med demens i en ældresektor

 • Fysisk træning og mennesker med demens