Kurser med udgangspunkt i jeres hverdag

Udover introkurset er det muligt løbende at tilkøbe andre demensfaglige kurser, efterhånden som behovet opstår.

Alle kurserne tager udgangspunkt i jeres hverdag, og kan omfatte både medarbejdere, pårørende og beboere. For at sikre højt fagligt niveau varetages alle vores kurser i samarbejde med demensLiv.dk, som er én af de fagligt stærke aktører på demensområdet.

CalmViso kan med fordel benyttes i forbindelse med:

 • Den svære indflytning

 • Optimering af døgnrytme - vågenhed, søvn

 • Kommunikation med mennesker med demens

 • Samarbejde med pårørende og netværk

 • Optimering af ernæringsindsatsen for mennesker med demens

 • Hverdagslivet for mennesker med demens

 • Tværfagligt samarbejde omkring mennesker med demens

 • Tværsektorielt samarbejde omkring mennesker med demens

 • Læringskultur i arbejdet med mennesker med demens

 • Yngre mennesker med demens i en ældresektor

 • Fysisk træning og mennesker med demens

Kurser

På alle kurser undervises der ud fra den nyeste viden og de gældende standarder på området. Der undervises i praksis og med udgangspunkt i konkrete og vedkommende udfordringer.

Demensfaglige problemstillinger kan ofte med fordel arbejdes ud fra aktionslæringens principper. Der tages udgangspunkt i en given, helt konkret demensfaglig udfordring, man skaber en tilpas forstyrrelse, og der dannes på den måde grundlag for ny læring og praksis.  Hele processen inddeles i faser.

 • Fase 1: Formulering af udfordring

 • Fase 2: Iværksættelse af aktion

 • Fase 3: Iagttagelse

 • Fase 4: Refleksion

 • Fase 5: Ny aktion