Hvad er lyd, hvorfor er lyd vigtig
og hvad er konsekvenserne af dårlig lyd?

Hvad er lyd?

Lyd er trykbølger, der transporteres gennem luften eller andre stoffer. Trykbølger beskrives ved deres frekvens. Et normalt menneske kan høre lyde i frekvensområdet fra 20 Hz til cirka 20000 Hz.

Lydbølger bøjer om hjørner, går gennem selv de mindste huller, reflekteres, og de interfererer.

Det betyder, at en lyd ikke lyder ens, hvis du lytter til den samme lyd i forskellige rum. Rummets størrelse, dets form, møbler og det materiale væggene er lavet af, er afgørende for, hvordan du opfatter lyden.

Hvorfor er lyd vigtig?

Gode lydforhold er en væsentlig del af et godt indeklima og en forudsætning for ubesværet kommunikation.

Lyd er vigtig for både den generelle forståelse, men også for indlevelsen, indlæringen, oplevelsen, taleforståeligheden og musikaliteten.

Lyden er én af de største informationsbærere, vi har.

Konsekvenserne af dårlig lyd

Dårlig lyd i f.eks. et undervisningslokale, auditorium eller mødelokale kan have store konsekvenser for både indlæringen og arbejdsmiljøet. Hvis du ikke kan høre, hvad der bliver sagt, ender du enten med at gætte dig til, hvad der bliver sagt. Eller du bliver ukoncentreret og lader helt være med at lytte.

Når du skal gætte dig til, hvad der bliver sagt, lægger du automatisk beslag på ressourcer i din arbejdshukommelse. Det betyder, at du har mindre kapacitet til at forstå og bearbejde indholdet af budskabet, og huske det.

Sidst, men ikke mindst, er dårlig lyd ofte medvirkende til dårligt arbejdsmiljø.

Når lyden i et rum opfattes som behagelig og velafbalanceret – med en tydelig og klar lydgengivelse og -oplevelse, bidrager det til dit velbefindende.

Bedre lyd i klasselokalet

Hvordan vælger man den rigtige lyd-løsning?

Når lyd skal reproduceres og forstærkes, stiller det store krav til både produkter, justering og montering. Alt for mange lydanlæg og -løsninger yder ikke det optimale, er forkert sammensat, eller måske bare fejljusteret.  Det går ud over både oplevelsen, taleforståeligheden og indlæringen.

Et par – almen kendte – eksempler på dårlig lyd:

Størrelse og vinkling af højttalere i undervisningslokale

Mange højttalere er monteret, så de spiller til loftet og ikke til dem, der opholder sig i lokalet. Det giver en dårlig spredning af lyd og lydtryk. Vinklingen af højttalerne er en vigtig faktor, hvis lyden skal reproduceres til tilhørerne i lokalet.

Fladskærm opsat så højttalerne spiller bagud

Når vi taler sammen, og skal forstå hinanden, så vender vi hovederne mod hinanden. Taleforståeligheden ligger i et frekvensområde, der er retningsbestemt. Hvis vi vender os om og snakker ind i en væg, vil det kun være refleksioner vi hører. Taleforståeligheden vil forsvinde, og vi vil ikke kunne koncentrere os ret længe. Vi vil gå glip af rigtig meget information. En sound bar eller et sæt højttalere, der er bagud vendt, er derfor rigtig dårlig for forståeligheden og deraf indlæringen.

Skriv til os – og lad os hjælpe dig med skabe de bedste lydløsninger.

Eller ring på tlf. 87 45 60 90