Hvilke lydløsninger arbejder vi med?

 • Møde- gruppe- og bestyreleslokaler

  – så de både kan bruges til videomøder og almindelige mødelokaler

 • Idrætshal

  – så den også kan bruges til teaterforestillinger og andre arrangementer

 • Kirke

  – så alle kan høre prædiken – og så kirken også kan benyttes til andre formål f.eks. koncerter

 • Festsal

  – så lydanlægget får den helt rigtige lyd til festen, livebandet, teaterforestillingen eller lign.

 • Transportabelt lydanlæg

 • Undervisningslokale

  – så indlæringen styrkes mest muligt

 • Auditorium

  – så der sikres ens lydtryk på samtlige pladser, så alle kan høre lige godt

 • Teleslyngeanlæg

  – så det sikres, at personer med nedsat hørelse, får de samme muligheder som alle andre.

 • Townhall

Hvad har vi særligt fokus på, når vi taler lydløsninger?

Taleforståelighed

Et rums eller et højttaleranlægs evne til at gengive en tale tydeligt, så lytterne opfatter ordene korrekt. (sti-udmålning).

Har du brug for råd og vejledning i forbindelse med lyd og lydløsninger, så skriv til os – og lad os hjælpe dig.

Eller ring på tlf. 87 45 60 90