Hos AVDAN vil vi gerne tage vores del af ansvaret for den bæredygtige udvikling.

Det gør vi med miljøvenlig CSR-politik og løsninger, som bidrager til en grønnere hverdag.

Vi har bl.a. fokus på vores egen brug af digital kommunikationsteknologi, vores handlinger i det daglige og på de biler, vi kører i.

Både internt og i de løsninger og produkter vi sælger, har vi fokus på produktivitet, effektivitet, innovation og kreativitet – så vi sammen kan understøtte den bæredygtige udvikling, som vi alle sammen er afhængig af lykkedes.

Det er helt naturligt for os, at vi selv benytter de produkter, vi sælger. Produkter og løsninger, som sikrer optimale rammer for øget effektivitet og derved en grønnere profil.

Vores produkter og løsninger understøtter bl.a. verdensmål nr. 4, 8 og 13, som handler om alles ret til kvalitetsuddannelse, bæredygtig vækst og det faktum at vi er nødt til at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

AVDAN AV-udstyr verdensmål
AVDAN tager grønt ansvar
AVDAN vi løber stærkt

Hvad gør vi helt konkret internt i AVDAN?

  • Vi arbejder internt med cloud first strategi. Det giver alle medarbejdere mulighed for hjemmekontor – og er med til at minimere transporten og deraf udledning af CO2.

  • Hvert 2. salgsmøde afholdes virtuelt. Igen for at mindske transporten og reducere CO2 udledningen.

  • Vi anvender selv Sony Teos Management, for på den måde at styre og minimere vores strømforbrug.

  • Vi sørger for, at vores nye biler bliver så miljøvenlige som mulig.

  • De af vores biler, som stadigvæk kører på benzin eller diesel, kører efter vores ”Kør grønt” strategi.  Se her

  • Vi har, så vidt det er muligt, LED lys i alle vores kontorer og mødelokaler.

  • Vi forsøger at minimere brugen af engangsemballage. Vi har f.eks. ikke længere vand på flaske.

  • Vi håndterer og sorterer alt vores affald.

Disse interne tiltag bidrager alle sammen til vores strategi om at tage et grønt ansvar. Tiltag som kan lade sig gøre – uden at vi går på kompromis med vores forretningsmæssige målsætninger om øget vækst – fordi vi bl.a. benytter et professionelt videokonference-setup, som kan håndtere alle videoplatforme, og Sony Teos til at styre vores interne digitale kommunikationsplatforme og kanaler.

Vi kan derfor med sikkerhed sige, at vores løsninger og produkter understøtter både virksomhedens
vækst og den grønne profil.

Vil du vide mere om, hvordan du også kan tage et grønt ansvar – uden at gå på kompromis med dine forretningsmæssige mål – så skriv til os, og lad os hjælpe dig.

Eller ring på tlf. 87 45 60 90