Der er én faktor der afgør, om jeres videomøder er professionelle

Hjemmearbejdspladser og videomøder med Teams. Det er netop professionelle videomøder, som gør virksomheder og medarbejdere i stand til at mødes på tværs af platforme og udstyr.

Til at begynde med fokuserede virksomheder mest på at medarbejderne blev koblet på en videoløsning. Så kan det godt være at kvaliteten ikke var i top, men medarbejderne var på, og de kunne arbejde. Men det har ændret sig.

Rigtig mange virksomheder har opdaget, hvilke muligheder, der er med videomøder. Hvordan medarbejderne, til trods for at de er spredt ud over mange forskellige lokationer, stadigvæk kan kommunikere, samarbejde og dele dokumenter. Hvordan man kan drive virksomheden – og kommunikere via video. Hvordan man kan begrænse de dyre transportomkostninger i forbindelse med møder. Hvordan møder kan blive mere effektive. Og hvordan vi kan udnytte vores sparsomme tid endnu bedre.

Men den manglende infrastruktur har flere steder skabt udfordringer. Jacob Carlsen, Adm. direktør AVDAN, fortæller: ”Fællesmøder med alle medarbejdere, hvoraf nogle er placeret på et hjemmekontor, eller andre steder i Danmark eller verden – med forskelligt udstyr, er typisk en udfordring for mange. Pointen er, at med en gennemtænkt professionel videoinfrastruktur er det muligt. Vi gør det selv – afholder fællesmøder med alle ansatte, så der kan gives kollektiv besked. Hel praktisk ringer vi op til de medarbejdere, der ikke befinder sig i mødelokalet i f.eks. Horsens, med skærm og Poly videokonferenceudstyr”.

Derfor er videomøder en god idé

Hvis vi skal tænke fremad kan de fleste virksomheder helt sikkert se værdien i videomøder – både på den korte og den lange bane. Det betaler sig både økonomisk og det er godt for miljøet.
Det, at samarbejde via videomøder, er blevet en naturlig del af dagligdagen for de fleste. Det vil gavner miljøet, reducerer omkostningerne og det styrker virksomhederne fremadrettet.

Sådan får du problemfrie videomøder

Men når vi skal til at bruge videomøder i større målestok, som en meget mere naturlig og vedvarende del af vores forretning, er vi nødt til at se på infrastrukturen for at sikre, at alle videomøder kan afholdes ubesværet.

Derfor skal virksomhederne satse på professionelle videokonferenceløsninger. De har typisk en markant bedre kvalitet både billede- og lydmæssigt. Det vil sige, at de giver en bedre mødeoplevelse med mulighed for zoom på den, der taler, støjdæmpning, detaljeret lyd, bedre opløsning og lys, mindre forsinkelse m.v. Samtidig er de tænkt ind i en lidt større sammenhæng med en infrastruktur, som underbygger og støtter forskelligt udstyr og en noget større belastning. De er kort sagt udviklet til professionelt brug.

Infrastrukturen er den ene faktor, der kan afgøre om en løsning er professionel

Jacob Carlsen, fortæller: ”Virksomheder kan med fordel lade sig inspirere af, hvad andre med succes har gjort.  En af vores kunder, med datterselskaber og samarbejdspartnere over det meste af verden, har investeret i en professionel videokonferenceløsning – med en infrastruktur, som samler virksomhedens forskelligartede udstyr”.

Det, at få 1400 medarbejdere til at kommunikere, informere og vidensdele, kan være en udfordring. Specielt når medarbejderne er placeret rundt om i det meste af verden, i forskellige datterselskaber, med et væld af forskellige videokonferenceløsninger, som normalt ikke kan forbindes uden tekniske spidsfindigheder.
Men sådan behøver det ikke være. Med en Poly videoinfrastruktur, behøver man ikke det samme videokonferenceudstyr for at kunne kommunikere.
Jacob Carlsen, fortsætter: ”Virksomheden bruger løsningen i dagligdagen, når medarbejderne skal kommunikere på tværs af landegrænser, enten til én-til-én møder eller møder med et begrænset antal medarbejdere.

Men det bruges også til virksomhedens 4-5 årlige globale ”Digitale Virksomhedskonferencer”, hvor rigtig mange medarbejdere er på et Teams kald samtidig. Endnu er virksomheden dog langt fra, hvad Poly udstyret kan klare. Det udstyr virksomheden har investeret i, kan klare op til 10.000 samtidige kald”.

Med en klar Microsoft strategi og Poly videoinfrastruktur håndteret i “skyen” (cloud management), er virksomheden sikret et ensartet workflow i alle møderum uanset udstyr. Kunden har valgt at lade AVDAN stå for håndtering og servicering af løsningen. Det betyder i praksis, at alle møderum/endepunkter (softwaredelen), uanset om de befinder sig i Danmark eller Asien, kan håndteres og serviceres fra ét sted.

Professionel Videokonference

giver bedre mødeoplevelse og er tænkt ind i en sammenhæng med en infrastruktur, som understøtter brugen af forskelligt udstyr

1
2
1

Professionelt videomøde : én-til-mange

2

Professionelt videomøde én-til-en – enkelt og i høj kvalitet